วันนี้ (13 ม.ค.59) นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2559 สำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า-ประปาภายในโรงเรียน