:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 6  ตำบล  โอโล

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  เนรมิตศึกษา

 ชื่อ :  นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081-2660021
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-862756
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนตุ่น
 ตำบล โอโล      อำเภอ  ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             28          คน
 ข้าราชการครู       27          คน
 พนักงานราชการ     
-          คน
 ครูอัตราจ้าง           
1          คน
 นักเรียนทั้งหมด  386  คน : ก่อนประถม   27  คน 
 ประถม 
 118  คน ม.ต้น 241   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :  เกษตรพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     36      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแวง

 ชื่อ :  นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089-6961610
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870541
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองแวง
 ตำบล โอโล      อำเภอ  ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             15          คน
 ข้าราชการครู       14          คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  206  คน : ก่อนประถม  45  คน 
 ประถม  
119    คน ม.ต้น  42   คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น :ใฝ่ใจสุนทรียภาพนักเรียนและเยาวชน
                       ที่รักดนตรี

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านห้วยพลวง

 ชื่อ :   นายปานทอง   อังคณิตย์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083 - 1408480
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 024460
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านห้วยพลวง
 ตำบล โอโล   อำเภอ  ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร           6            คน
 ข้าราชการครู     6           คน
 พนักงานราชการ    
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
          คน
 นักเรียนทั้งหมด   96    คน : ก่อนประถม  13  คน 
 ประถม  
83  คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ดนตรีไทย(อังกะลูง)
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    6         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนดินจี่

 ชื่อ :   นายวานิช   นนทคำจันทร์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 4164117
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 861939
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนดินจี่
 ตำบล โอโล      อำเภอ  ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร            11             คน
 ข้าราชการครู       11            คน
 พนักงานราชการ    
-             คน
 ครูอัตราจ้าง          
-             คน
 นักเรียนทั้งหมด  192  คน : ก่อนประถม  54   คน 
 ประถม 
 138  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : ดนตรีไทย
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    12         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2