ระเบียบการขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ล่าสุด)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file ( ~.pdf) ~.pdf 121 kB2016-08-17 17:36