สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ปีงบประมาณ 2560

โหลดไฟล์แนบ


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2