ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงาน

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (D~.pdf)D~.pdf 30 kB2017-03-30 15:01


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2