สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขายทอดตลาดอาคารเรียนในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม-18 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (D~.pdf)D~.pdf 135 kB2017-04-10 09:52


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2