สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม จำนวน 4 หลัง รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (0~.pdf)0~.pdf 118 kB2017-05-05 11:36


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2