ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 ตามโครงการ "ทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2