เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประสาท ขันชัยภูมิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ จะดำเนินการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนภูมิวิทยา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2