สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเนรมิตศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม และมีบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 78 คน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สนามบาสเก็ตบอล และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2