เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเนรมิตศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีคณะรองผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม รวมทั้งคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรม จำนวน 78 คน ซึ่งดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 11 คน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2