สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

2. โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (0~.pdf)0~.pdf 121 kB2017-07-24 09:46


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2