โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ นำโดย ผอ.สุทธิลักษณ์  ตรีเศียร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำดอกดารารัตน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2