สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ประกาศหยุดทำการ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (4~.jpg)4~.jpg 81 kB2017-09-11 08:07


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2