เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพฺิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลภูเขียว โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดสถานที่ในการแข่งขัน จำนวน 10 แห่ง ในอำเภอภูเขียว เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป หลังจากนั้น ได้ออกเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการ, คณะครู และนักเรียนในสนามแข่งขันโรงเรียนกวางโจนศึกษา, โรงเรียนบ้านหนองกุง, โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน และโรงเรียนเนรมิตศึกษา


ภาพกิจกรรม  เพิ่มเติม


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2