นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนและราชการทุกภาคส่วนทั่วประเทศ “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวจะต้องออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

        

 

นางสาวจุลนิต กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้หว่านเมล็ดปอเทืองซึ่งมีดอกสีเหลืองบริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงาน กว่า 7 ไร่ ซึ่งขณะนี้ดอกปอเทืองเริ่มบานเหลืองสะพรั่งสวยงามเต็มสนาม โดยคาดว่าจะบานเต็มที่ในช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และขณะนี้เริ่มมีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่มาติดต่อราชการ มาถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2