เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ไปร่วมทำบุญกฐิน และทำโรงทาน ณ วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาประเพณีอันดีงามไว้สืบไป โดยในเวลา 07.30 น. หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้ออกบิณฑบาต และมีลูกศิษย์ร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก


 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2