ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับย้ายบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) จำนวน  9 ตำแหน่ง โดยให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ตามประกาศ ลงวันที่  4 ตุลาคม 2560 บัดนี้ สพป.ชัยภถูมิ เขต 2 ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก  ก.ค.ศ.มีมติให้ กศจ.เห็นชอบในการนำตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาใช้สำหรับการรับย้าย หรือรับโอน ตามประกาศแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (q~.pdf)q~.pdf 51 kB2017-10-10 12:28