เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ซึ่งกำหนดจัดประชุมทุกวันพุธ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้ง ชี้แจงข่าวสารแนวทางปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยัง สพท. ทั้งนี้ สามารถติดตามชมยัอนหลังได้ที่ obec channel, www.obectv.tv,www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obeconline


 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2