กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด / สพป.ชย.2

ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 29
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์จัดกิจกรรมทำดอกดารารัตน์ 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 28
โรงเรียนโคกม่วงศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “น้อมรำลึกพระคุณแม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย โคกม่วงศึกษา ฮิต: 36
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย บ้านหนองหญ้าปล้อง ฮิต: 30
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “น้อมรำลึกพระคุณแม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย บ้านหนองหญ้าปล้อง ฮิต: 21
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560 อำเภอภูเขียว 11 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 19
ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 11 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 13
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์จัดกิจกรรมลงแขกดำนา “ดำในวันแม่เกี่ยวในวันพ่อ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 10 สิงหาคม 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 23
มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปี 3 หลังที่ 10 อำเภอคอนสาร 31 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 50
การประเมินเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2560 31 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 46
มอบบ้านน้ำใจ ปีที่ 3 หลังที่ 7ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ 31 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 41
การอบรมผู้กำกับลูกเสือ ทบทวนวิชาลูกเสือ 27 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 49
พิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม และมอบเกียรติบัตรฯ 27 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 40
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 25
โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 26 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย บ้านหนองหญ้าปล้อง ฮิต: 33
ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 40
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์จัดอบรมโครงการพัฒนาเยาวชนรักถิ่นเกิด “แสงแดดสลายหมอก” 23 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 26
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์อบรมการเผชิญเหตุวาตภัยอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม 19 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 37
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" 14 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย บ้านหนองหญ้าปล้อง ฮิต: 49
โรงเรียนโคกม่วงศึกษาร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ 12 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย โคกม่วงศึกษา ฮิต: 42
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ 12 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 49
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 101
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ "ตำบลของหนู" 05 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 57
อบรมยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้องค์ความรู้ PISA 05 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 61
รับมอบทุนการศึกษากองทุนถวายช้างฯ ประจำปี 2560 05 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 40
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 02 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 67
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปและเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ 01 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 54
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะ 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 70
พิธีเปิดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 66
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 60


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2