กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด / สพป.ชย.2

ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 5 อำเภอ 18 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 14
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ "พุธเข้า ข่าว สพฐ." 18 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 8
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 13
ประชุมชี้แจงครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 20
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 9/2560 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 9
พิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 12
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 8
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 12 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 25
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." 11 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 18
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมทำบุญกฐิน วัดป่าห้วยกุ่ม 09 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 31
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความจงรักภักดี ปลูกปอเทือง เหลืองอร่าม 09 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 28
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 09 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 22
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 09 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 15
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดงานแสดงความยินดี 02 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 57
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 28 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 84
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบเสื้อกันฝนให้กับโรงเรียนหนองแต้รวิทย์ ตามกิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน” 28 กันยายน 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 30
พิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 22 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 48
พิธีปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา 22 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 67
พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาฯ 22 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 48
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.30 18 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 50
พิธีปิดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 17 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 43
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 15 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 37
เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 14 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 76
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ 13 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 145
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 13 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 69
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนการศึกษา 12 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 56
พัฒนาองค์กร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (OD สพป.ชัยภูมิ เขต 2) 12 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 53
อบรมจัดทำแผนพัฒนาการป้องกันการทุจริตในองค์กร 12 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 31
มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่่วม สพป.สกลนคร เขต 1-3 02 กันยายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 58
พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 57


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2