กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด / สพป.ชย.2

ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 7
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ประจำปี 2560 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 7
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป 1 ฉ 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 9
อบรม PLC and Active Learning รุ่นที่ 4 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 11
อบรม PLC and Active Learning รุ่นที่ 3 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 6
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรม PLC and Active Learning รุ่นที่ 2 20 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 44
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรม PLC and Active Learning 20 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 36
ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย โคกม่วงศึกษา ฮิต: 58
อบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง B.T.C. 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 66
โรงเรียนโคกม่วงศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย โคกม่วงศึกษา ฮิต: 35
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง (ฺB.T.C) 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 51
ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 48
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 13 มิถุนายน 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 26
คัดเลือกธุรการโรงเรียน 10 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 161
งานมุทิตาจิตบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ 10 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 50
ประชุมคณะกรรมการสอบครูธุรการโรงเรียน 10 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 32
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 08 มิถุนายน 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 34
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองตามแนวถนนของโรงเรียน 08 มิถุนายน 2560 เขียนโดย หนองแต้วรวิทย์ ฮิต: 36
ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560 จุดที่ 3 04 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 41
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 จุดที่ 2 อำเภอแก้งคร้อ 01 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 53
ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560จุดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 43
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 30 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 64
การอบรมครู ข. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำอำเภอบ้านแท่น 23 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 75
อบรมการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล 23 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 58
พิธี "สู่บ้านหลังใหม่ ด้วยใจที่อบอุ่น" โรงเรียนบ้านหนองกุง 23 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 40
กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 11 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 102
อบรมพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะฯ 11 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 47
โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม 26 เมษายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 178
การสอบครูผู้ช่วย ศธจ.ชัยภูมิ (22 เมษายน 2560) 26 เมษายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 83
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทาง PISA 26 เมษายน 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 103


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2