กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดลำดับที่สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 538
ผังสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 304
กำหนดมาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้าการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 512
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป้นลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโรงเรียนคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 959
แก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง การรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 515
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 669
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 177
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 97
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 167
รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 260