ประกาศ ร.ร.ในสังกัด/สพป.ชย.2

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 6
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 465
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 31
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 32
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 93
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 106
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 47
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 129
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 170
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 247
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 80
การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 78
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 131
ขอเชิญร่วมการประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 86
รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนกองทุนกอล์ฟการกุศล เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 73
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 93
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 153
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงถ้วย ท่านหญิง มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล เขียนโดย บ้านกุดโคลน ฮิต: 192
ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์การประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 121
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จัดทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 113
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 190
ประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์ "เบื้องหลัง พลังประชามติ" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 186
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิคด๊านซ์ ประจำปี 2559 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 177
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นในสถานศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 160
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการค่ายภาษาอังกฤษ สไตล์แอนดรูว์ บิ๊กส์" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 161
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 194
ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมวิชาการคณะครุศาสตร์" ครั้งที่ 3 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 180
สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ประกาศหยุดทำการ ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 183
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย manop pattamapranee ฮิต: 242


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2