ประกาศ ร.ร.ในสังกัด/สพป.ชย.2

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบคำขอน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 22
ศน.นพวรรณ มนัสวิมล เขียนโดย บ้านโนนคูณ ฮิต: 81
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 68
ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 110
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 116
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 641
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 84
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 78
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 153
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 160
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 99
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 92
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 180
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 206
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 301
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 106
การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 106
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 175
ขอเชิญร่วมการประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 106
รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนกองทุนกอล์ฟการกุศล เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 95
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 113
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 184
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงถ้วย ท่านหญิง มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล เขียนโดย บ้านกุดโคลน ฮิต: 232
ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์การประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 144
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จัดทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 133
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 222
ประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์ "เบื้องหลัง พลังประชามติ" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 215
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิคด๊านซ์ ประจำปี 2559 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 202
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นในสถานศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 191
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการค่ายภาษาอังกฤษ สไตล์แอนดรูว์ บิ๊กส์" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 195


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2