ประกาศ ร.ร.ในสังกัด/สพป.ชย.2

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ประกาศหยุดทำการ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 34
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 174
แบบคำขอน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 94
ศน.นพวรรณ มนัสวิมล เขียนโดย บ้านโนนคูณ ฮิต: 127
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 123
ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 166
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 159
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 714
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 112
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 106
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 202
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 200
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 128
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 126
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เขียนโดย บ้านหนองพีพ่วน ฮิต: 217
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 238
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 345
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 123
การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 133
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 216
ขอเชิญร่วมการประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 127
รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนกองทุนกอล์ฟการกุศล เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 112
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 131
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 212
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงถ้วย ท่านหญิง มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล เขียนโดย บ้านกุดโคลน ฮิต: 262
ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์การประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 172
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จัดทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 157
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 248
ประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์ "เบื้องหลัง พลังประชามติ" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 237
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิคด๊านซ์ ประจำปี 2559 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 225


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2