กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 7
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 115
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 39
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 75
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 98
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 69
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 147
แนวปฏิบัติที่ราชพัสดุ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 162
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 158
รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 149