กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ ( ณ วันที่ 20 มกราคม 2560) เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 198
รายชื่อผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 222
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศกาลผ้ามหากุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายตู้ยาพร้อมสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร 77 จังหวัดทั่วประเทศ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 250
โปรแกรมบริการ G-Chat เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 866
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลีกเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 421
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 463
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาด เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 420
แนวทางการปฎิบัติควบคุมภายใน เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 430
แบบฟอร์มเอกสารการเขียนโครงการ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 519
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานสารบรรณ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 711