กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ ( ณ วันที่ 20 มกราคม 2560) เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 178
รายชื่อผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 187
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศกาลผ้ามหากุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายตู้ยาพร้อมสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร 77 จังหวัดทั่วประเทศ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 224
โปรแกรมบริการ G-Chat เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 805
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลีกเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 400
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 438
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาด เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 399
แนวทางการปฎิบัติควบคุมภายใน เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 408
แบบฟอร์มเอกสารการเขียนโครงการ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 501
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานสารบรรณ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 682