กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ ( ณ วันที่ 20 มกราคม 2560) เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 156
รายชื่อผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 156
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศกาลผ้ามหากุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายตู้ยาพร้อมสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร 77 จังหวัดทั่วประเทศ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 202
โปรแกรมบริการ G-Chat เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 749
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลีกเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 371
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 400
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาด เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 375
แนวทางการปฎิบัติควบคุมภายใน เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 379
แบบฟอร์มเอกสารการเขียนโครงการ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 470
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานสารบรรณ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 645