ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 290
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (E-Bidding) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 177
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 238
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงาน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 151
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 160
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา รูปแบบ CC1 และ รูปแบบ CC2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 149
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษารูปแบบ CC1 และ CC2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 195
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 248
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 194
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 210
โรงเรียนบ้านดงกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 178
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) และลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพลศึกษา เขียนโดย บ้านดอนไก่เถื่อน ฮิต: 208
ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ ๔ (ส้วม ๔ที่นั่ง) และลานกีฬาอเนกประสงค์ เขียนโดย บ้านดอนไก่เถื่อน ฮิต: 160
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) และลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพลศึกษา เขียนโดย บ้านดอนไก่เถื่อน ฮิต: 143
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวหนอง สอบราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน เขียนโดย บ้านหัวหนอง ฮิต: 131
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 128
โรงเรียนบ้านดงกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 122
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาที่ไม่สามารถเปิดได้ เขียนโดย บ้านหนองไผ่ล้อม ฮิต: 140
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 177
โรงเรียน ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) สอบราคาจ้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 และลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 214
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนฯ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 155
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 179
โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 194
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู, สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA และส้วม แบบ สปช.605/45 เขียนโดย ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ฮิต: 186
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู, สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA และส้วม แบบ สปช.605/45 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ฮิต: 148
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ - สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู, สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA และส้วมแบบ สปช.605/45 เขียนโดย ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ฮิต: 158
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ เขียนโดย บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า ฮิต: 223
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 161
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 119
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 279


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2