[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร พงษ์สระพัง ประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 4 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 265


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาKaengkhro Model ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2 / ก.ย. / 2557
      ร.ร.หนองเมยสามัคคี รับการประเมินคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2 / ก.ย. / 2557
      ศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ 2 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมเลิศนิมิตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 2 / ก.ย. / 2557
      คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชย.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ"พาน้องหนูสู่โลกกว้าง" 2 / ก.ย. / 2557