[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร พงษ์สระพัง ประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 4 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 277


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.นนทวัชร์ ภิญโญภาพ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมวางพวงมาลา ร.๕ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 24 / ต.ค. / 2557
      ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก Kaengkhro Model (ร.ร.บ้านโคกไพรวัน/ร.ร.บ้านเหล่ากาดย่า/ร.ร.บ้านโปร่ง) โดย ผอ.สมหมาย โพธิ์จักร์ /ผอ.วัชรา รูปชัยภูมิ/ผอ.ภิญโญ คำศรี 22 / ต.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านคอนสาร ประชาสัมพันธ์สรุปผลตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 22 / ต.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อ.ภูเขียว) พัฒนาอาคารสถานที่ช่วงปิดภาคเรียน 20 / ต.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อ.ภูเขียว) จัดสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียน 20 / ต.ค. / 2557