[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร พงษ์สระพัง ประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 4 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 273


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการอาเซียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ 19 / ก.ย. / 2557
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกษตรสมบูรณ์ มอบทุน โครงการอาหารกลางวันปีที่ 5 ประจำปี 2557 19 / ก.ย. / 2557
      นายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร วันที่ 18 ก.ย.57 ณ โรงเรียน[บ้านคอนสาร ร.ร.บ้านโนนหัวนาและร.ร.บ้านนาเกาะ 18 / ก.ย. / 2557
      นายสามารถ นนทะโส รอง ผอ.สพป.ชย 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64 18 / ก.ย. / 2557
      กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 18 / ก.ย. / 2557