[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านระหัด อำเภอเกษตรสมบูรณ์

พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 435


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ท่านรองจุลณิต เณรสุวรรณ รองผอ.สพป.ชย.๒ ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมแนวทางจัดการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 3 / ก.ย. / 2557
      ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาKaengkhro Model ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2 / ก.ย. / 2557
      ร.ร.หนองเมยสามัคคี รับการประเมินคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2 / ก.ย. / 2557
      ศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ 2 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมเลิศนิมิตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 2 / ก.ย. / 2557