[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านระหัด อำเภอเกษตรสมบูรณ์

พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 403


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านสีปลาดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 28 / ก.ค. / 2557
      ท่านสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชย.2 พร้อมคณะ ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วัน จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 8 28 / ก.ค. / 2557
      ผ้าป่าการศึกษา 28 / ก.ค. / 2557
      นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด-ปิด โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 2557 ณ โรงเรียนภูมิวิทยา 28 / ก.ค. / 2557
      น.ส.จุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ. สพป.ชย.2 และนายประสาท ขันชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 28 / ก.ค. / 2557