[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโพนทอง ร่วมกันรณรงค์ไข้เลือดออกประจำปี วันที่ 30 พ.ค. 2555

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


 นางสาววิลาสินี  ชำนาญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโพนทอง  ร่วมกันรณรงค์ไข้เลือดออกประจำปี  วันที่ 30 พ.ค. 2555

                                         เข้าชม : 459


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดปรางค์กู่ ตำบลบ้านเต่า 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า และ โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ฯ นำโดย นายประจวบ ใสดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าบ้านเล่า เมื่อ 10 ก.ค. 2557 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนพรรษา ณ วัดประชาสามัคคี เมื่อ 10 ก.ค. 2557 10 / ก.ค. / 2557