ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านรอง จุลนิต เณรสุวรรณ์ รอง ผ.อ.สพป.ชย. 2 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ. สมาน เวียงปฏิ

พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555


 ท่านรอง จุลนิต เณรสุวรรณ์ รอง ผ.อ.สพป.ชย. 2

พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ. สมาน เวียงปฏิ

เมือวันที่ 12 ธันวามคม 2555

 

ขอขอบพระุคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.คนใหม่

นายสมาน  เวียงปฏิ

 เข้าชม : 714


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาKaengkhro Model ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2 / ก.ย. / 2557
      ร.ร.หนองเมยสามัคคี รับการประเมินคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2 / ก.ย. / 2557
      ศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ 2 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมเลิศนิมิตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 2 / ก.ย. / 2557
      คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชย.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ"พาน้องหนูสู่โลกกว้าง" 2 / ก.ย. / 2557