ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดศรีสะอาด บ้านดอนมะค่าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 570


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมเลิศนิมิตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 2 / ก.ย. / 2557
      คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชย.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ"พาน้องหนูสู่โลกกว้าง" 2 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 / ก.ย. / 2557
      นายสามารถ นนทะโส รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน IEP และ แผน IIP โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/แกนนำเรียนร่วม/เครือข่าย 30 / ส.ค. / 2557