ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดศรีสะอาด บ้านดอนมะค่าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 593


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการอาเซียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ 19 / ก.ย. / 2557
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกษตรสมบูรณ์ มอบทุน โครงการอาหารกลางวันปีที่ 5 ประจำปี 2557 19 / ก.ย. / 2557
      นายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร วันที่ 18 ก.ย.57 ณ โรงเรียน[บ้านคอนสาร ร.ร.บ้านโนนหัวนาและร.ร.บ้านนาเกาะ 18 / ก.ย. / 2557
      นายสามารถ นนทะโส รอง ผอ.สพป.ชย 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64 18 / ก.ย. / 2557
      กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 18 / ก.ย. / 2557