ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดศรีสะอาด บ้านดอนมะค่าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

เสาร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 523


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำโดย นายสามารถ นนทะโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ,นายเสนีย์ ปราบวิชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาวสุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ 29 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านสีปลาดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 28 / ก.ค. / 2557
      ท่านสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชย.2 พร้อมคณะ ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วัน จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 8 28 / ก.ค. / 2557
      ผ้าป่าการศึกษา 28 / ก.ค. / 2557
      นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด-ปิด โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 2557 ณ โรงเรียนภูมิวิทยา 28 / ก.ค. / 2557