ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุจิตรา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา และคณะครูได้เข้าร่วมประชุมการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ตามกลยุทธ์ที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 255


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนหนองเมยสามัคคีรับการประเมินติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปี 2556 โดย ดร.แสงเดือน คงนาวัง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพป.ชย 2 และคณะ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 22 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 22 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านหนองแต้ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2557) 22 / ก.ค. / 2557
      สพป.ชย.2นำคณะผู้บริหารโรงเรียนแม่ค่ายคุณธรรมศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา( โรงเรียนนอกกะลา)และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 14-15ก.ค.57 22 / ก.ค. / 2557
      ข่าว วันที่ 21 ก.ค 57 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษวิทยา) 22 / ก.ค. / 2557