ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุจิตรา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา และคณะครูได้เข้าร่วมประชุมการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ตามกลยุทธ์ที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 249


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดปรางค์กู่ ตำบลบ้านเต่า 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า และ โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ฯ นำโดย นายประจวบ ใสดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าบ้านเล่า เมื่อ 10 ก.ค. 2557 11 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนพรรษา ณ วัดประชาสามัคคี เมื่อ 10 ก.ค. 2557 10 / ก.ค. / 2557