ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุจิตรา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา และคณะครูได้เข้าร่วมประชุมการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ตามกลยุทธ์ที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 271


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สพป.ชย.2 ตรวจเยี่ยมและประเมิน ร.ร.ชุมชนแท่นประจัน ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557- 2558 ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 27 / ส.ค. / 2557
      รองฯ สุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชย.2 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ASEAN ครูศูนย์เครือข่ายการศึกษา อ.บ้านแท่น ณ ห้องประชุม ร.ร.ชุมชนแท่นประจัน วันนี้้ 27 ส.ค. 57 27 / ส.ค. / 2557
      นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เลี้ยงส่งคุณครูปิยะรัตน์ คาดสนิท และคุณครูภานุพงษ์ บูรณะ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 27 / ส.ค. / 2557
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 27 / ส.ค. / 2557
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นายสามารถ เปล่งงูเหลือม ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหัวโสกร่วมกันจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 27 / ส.ค. / 2557