ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุจิตรา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา และคณะครูได้เข้าร่วมประชุมการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ตามกลยุทธ์ที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 282


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านโคกล่าม นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ณ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 16 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ ปี๒๕๕๗ 16 / ก.ย. / 2557
      การประกวดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปี 2557 16 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี นำโดย ผอ.ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง พร้อมคณะครูและนักเรียน ต้อนรับศน.เชษฐา พลธรรมและศน.กฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษากำกับติดตามและประเมินผลในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยtablet 15 / ก.ย. / 2557
      กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 5 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 13 / ก.ย. / 2557