ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชย 2 ร่วมเป็นเกียรติ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Coaching ผ่านระบบออนไลน์) ณ รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 25-26 มกราคม 2557

จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 150


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นายดำรง แก้งคำ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 27 / ก.ค. / 2557
      บริการฉีดวัคซีนให้นักเรียนโรงเรียนศาลาสามัคคี 25 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า โดย.ผอ.วัชรา รูปชัยภูมิ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นำอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียน 25 / ก.ค. / 2557
      คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากสพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกติดตามประเมินโรงเรียนบ้านนาแก เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 โดยมีนายบุญเถา บุราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ 25 / ก.ค. / 2557
      การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ - ม.๓ (Inspiring Science) 25 / ก.ค. / 2557