ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชย 2 ร่วมเป็นเกียรติ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Coaching ผ่านระบบออนไลน์) ณ รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 25-26 มกราคม 2557

จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 189


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศน.กฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา นิเทศ ติดตามการพัฒนาการอ่านของนักเรียนโดยใช้รูปแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่โรงเรียนบ้านหนองรวก 17 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนหนองเมยสามัคคี รับการประเมินห้องเรียนแบบอย่างการใช้ Tablet เพื่อการศึกษา โดย ศน.กฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 17 / ก.ย. / 2557
      คณะครูโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของศูนย์เครือข่ายอำเภอแก้งคร้อ ที่ ร.ร.ศรีแก้งคร้อ/ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 17 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า นำนักเรียนร่วมการแข่งขันโครงงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ของ สพป.ชย.๒ 17 / ก.ย. / 2557
      ศน.กฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ติดตามการใช้แท็บเล็ตนักเรียน 17 / ก.ย. / 2557