ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชย 2 ร่วมเป็นเกียรติ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Coaching ผ่านระบบออนไลน์) ณ รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 25-26 มกราคม 2557

จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 201


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อ.ภูเขียว) พัฒนาอาคารสถานที่ช่วงปิดภาคเรียน 20 / ต.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อ.ภูเขียว) จัดสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียน 20 / ต.ค. / 2557
      พระครูประคุณธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดชุมพรบ้านมอญ บริจาควัสดุ อุปกรณ์ สร้างห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านโนนคูณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 20 / ต.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า โดย ผอ.วัชรา รูปชัยภูมิ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี คุณทศพล นาวาล่อง และคณะ 21 / ต.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อ.ภูเขียว) จัดสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมการสู่การสอบ O-NET 18 / ต.ค. / 2557