ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชย 2 ร่วมเป็นเกียรติ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Coaching ผ่านระบบออนไลน์) ณ รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 25-26 มกราคม 2557

จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 146


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านโคกล่าม นำโดยท่านผู้อำนวยการสำราญ เสือสาวะถี และคณะครู ร่วมต้อนรับนายสามารถ นนทะโส รองผอ.สพป.ชย.2 และคณะกรรมการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วันที่ 24 ก.ค.2557 24 / ก.ค. / 2557
      ดร.ไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดศิษย์เก่ารวมใจ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 24 / ก.ค. / 2557
      นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองฯผอ.สพป.ชย.๒และคณะกรรมการชุดที่ ๑๐ ได้ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนายม ต้อนรับโดย นายจำนงค์ ศรีสามารถ และคณะครู เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 24 / ก.ค. / 2557
      กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านกุดโคลน 24 / ก.ค. / 2557
      โรงเรียนบ้านหัวหนองรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 24 / ก.ค. / 2557