ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา จัดกิจกรรมโรงเรียนวิทยาพาแม่สู่อาเซียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานผอ.สังคม เลิศขามป้อม  ลงนามถวายพระพร


แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน

ผอ. นำกล่าวกล่าวถวายพระพร


มอบรางวัลแม่ดีเด่น


การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


ตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอนบูชาพระคุณแม่


การแสดงจินตลีลา ชุด หนุรักแม่


พิธีกลอนน้อย  ตัวแทนประเทศไทย


การแสดง ชุด อาเซียนรวมใจ


ชาวอาเซียนมาร่วมงานกันทุกประเทศ


มอบดอกมะลิ ให้แม่


คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน

กิจกรรมแรลลี่วิชาการ  พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนจากคุณครูแต่ละฐาน และได้เล่เกมอย่างสนุกสนานเข้าชม : 593


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางวัชรา รูปชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า ร่วมรดน้ำดำหัวท่านผอ.ดร.ไสว สารีบท ผอ.สพป.ชย.๒ ,รองผอ.สพป.ชย.๒ และผู้บริหารอาวุโส ในงานสุขสันต์สงกรานต์ไทย เย็นดวงใจ ชาวชัยภูมิ๒(๑๑เม.ย๕๗) 25 / เม.ย. / 2557
      นางวัชรา รูปชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า นำคณะครูและบุคลากร ร่วมงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศหลวงพ่อพระครูปัญญามงคล วัดไตรศิริมงคล บ้านเหล่ากาดย่า (๑๖ เม.ย.๕๗) 21 / เม.ย. / 2557
      ท่าน จุลนิต เณรสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประเมินคุณภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 21 / เม.ย. / 2557
      นางสาวมยุรี เหมือนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.ชย.2 ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 57 21 / เม.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์นำโดย ผอ.โยธิน เจริญสุขคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน 21 เม.ย.2557 21 / เม.ย. / 2557