ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา จัดกิจกรรมโรงเรียนวิทยาพาแม่สู่อาเซียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานผอ.สังคม เลิศขามป้อม  ลงนามถวายพระพร


แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน

ผอ. นำกล่าวกล่าวถวายพระพร


มอบรางวัลแม่ดีเด่น


การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


ตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอนบูชาพระคุณแม่


การแสดงจินตลีลา ชุด หนุรักแม่


พิธีกลอนน้อย  ตัวแทนประเทศไทย


การแสดง ชุด อาเซียนรวมใจ


ชาวอาเซียนมาร่วมงานกันทุกประเทศ


มอบดอกมะลิ ให้แม่


คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน

กิจกรรมแรลลี่วิชาการ  พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนจากคุณครูแต่ละฐาน และได้เล่เกมอย่างสนุกสนานเข้าชม : 591


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์นำโดย ผอ.โยธิน เจริญสุขคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน 21 เม.ย.2557 21 / เม.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์นำโดย ผอ.โยธิน เจริญสุขคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาต้อนรับผ้าป่าศิษย์เก่า 21 / เม.ย. / 2557
      นายทองใบ ก่อศิลป์ ผอ.รร.บ้านพรมใต้ฯ และ นายพิรัช จำรัสแนว ผอ.รร.บ้านหนองสองห้อง ให้การต้อนรับ ท่านรอง ฯ สามารถ นนทะโส รอง ผอ.สพป.ชย.๒ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 18 / เม.ย. / 2557
      การจัดงานทอดผ้าาป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาแก นำโดย นายบุญเถา บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน ได้จัดงานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 16 / เม.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ครบรอบ ๘๐ ปี) ปี ๒๕๕๗ 16 / เม.ย. / 2557