ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา จัดกิจกรรมโรงเรียนวิทยาพาแม่สู่อาเซียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานผอ.สังคม เลิศขามป้อม  ลงนามถวายพระพร


แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน

ผอ. นำกล่าวกล่าวถวายพระพร


มอบรางวัลแม่ดีเด่น


การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


ตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอนบูชาพระคุณแม่


การแสดงจินตลีลา ชุด หนุรักแม่


พิธีกลอนน้อย  ตัวแทนประเทศไทย


การแสดง ชุด อาเซียนรวมใจ


ชาวอาเซียนมาร่วมงานกันทุกประเทศ


มอบดอกมะลิ ให้แม่


คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน

กิจกรรมแรลลี่วิชาการ  พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนจากคุณครูแต่ละฐาน และได้เล่เกมอย่างสนุกสนานเข้าชม : 652


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ชย.2 23 / ก.ย. / 2557
      รองฯ จุลนิต เณรสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.ชย.2 และท่านผอ.พร้อมพล แดงประพันธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียวพร้อมคณะ ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีมา จำนวน 2 ทุน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 22 / ก.ย. / 2557
      การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามกลยุทธ์ที่ 1 ของ สพฐ ประจำปี2557โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 22 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยนำนักเรียนฝึกหัดและเรียนรู้การ เพาะเห็ดฟาง เลียงจิ้งหรีด และปลูกส้มโอภายในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนอีกต่อไป 22 / ก.ย. / 2557
      นายชูวัฒนะ ไชยมิ่ง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู สพป.ชย2 พร้อมคณะสมาชิกศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองแก หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 20 ก.ย.57 22 / ก.ย. / 2557