ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา จัดกิจกรรมโรงเรียนวิทยาพาแม่สู่อาเซียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานผอ.สังคม เลิศขามป้อม  ลงนามถวายพระพร


แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน

ผอ. นำกล่าวกล่าวถวายพระพร


มอบรางวัลแม่ดีเด่น


การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


ตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอนบูชาพระคุณแม่


การแสดงจินตลีลา ชุด หนุรักแม่


พิธีกลอนน้อย  ตัวแทนประเทศไทย


การแสดง ชุด อาเซียนรวมใจ


ชาวอาเซียนมาร่วมงานกันทุกประเทศ


มอบดอกมะลิ ให้แม่


คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน

กิจกรรมแรลลี่วิชาการ  พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนจากคุณครูแต่ละฐาน และได้เล่เกมอย่างสนุกสนานเข้าชม : 618


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านสีปลาดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 28 / ก.ค. / 2557
      ท่านสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชย.2 พร้อมคณะ ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วัน จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 8 28 / ก.ค. / 2557
      ผ้าป่าการศึกษา 28 / ก.ค. / 2557
      นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด-ปิด โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 2557 ณ โรงเรียนภูมิวิทยา 28 / ก.ค. / 2557
      น.ส.จุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ. สพป.ชย.2 และนายประสาท ขันชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 28 / ก.ค. / 2557