ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา จัดกิจกรรมโรงเรียนวิทยาพาแม่สู่อาเซียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานผอ.สังคม เลิศขามป้อม  ลงนามถวายพระพร


แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน

ผอ. นำกล่าวกล่าวถวายพระพร


มอบรางวัลแม่ดีเด่น


การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


ตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอนบูชาพระคุณแม่


การแสดงจินตลีลา ชุด หนุรักแม่


พิธีกลอนน้อย  ตัวแทนประเทศไทย


การแสดง ชุด อาเซียนรวมใจ


ชาวอาเซียนมาร่วมงานกันทุกประเทศ


มอบดอกมะลิ ให้แม่


คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน

กิจกรรมแรลลี่วิชาการ  พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนจากคุณครูแต่ละฐาน และได้เล่เกมอย่างสนุกสนานเข้าชม : 629


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สพป.ชย.2 ตรวจเยี่ยมและประเมิน ร.ร.ชุมชนแท่นประจัน ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557- 2558 ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 27 / ส.ค. / 2557
      รองฯ สุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชย.2 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ASEAN ครูศูนย์เครือข่ายการศึกษา อ.บ้านแท่น ณ ห้องประชุม ร.ร.ชุมชนแท่นประจัน วันนี้้ 27 ส.ค. 57 27 / ส.ค. / 2557
      นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เลี้ยงส่งคุณครูปิยะรัตน์ คาดสนิท และคุณครูภานุพงษ์ บูรณะ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 27 / ส.ค. / 2557
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 27 / ส.ค. / 2557
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นายสามารถ เปล่งงูเหลือม ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหัวโสกร่วมกันจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 27 / ส.ค. / 2557