ข่าวประกาศจากโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.4

พุธ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 746


ข่าวประกาศจากโรงเรียนในสังกัด 5 อันดับล่าสุด

      การจัดกิจกรรม "ไปช้อป ไปแบงค์กรุงไทย" 26 / ก.ย. / 2557
      ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดซื้อ ดีวีดีภาพยนตร์ศรีธนญชัย ๕๕๕ 23 / ก.ย. / 2557
      ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 16 / ก.ย. / 2557
      การสั่งจองเพื่อการบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู 15 / ก.ย. / 2557
      โรงเรียนชุมชนห้วยยางประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 8 / ก.ย. / 2557